Finansiera uppköp av en flyttfirma

För er som står inför att köpa upp en konkurrerande flyttfirma finns det flera sätt att finansiera köpet. Om vi antar att ni har begränsat med eget kapital kommer ni behöva extern finansiering. Här går vi igenom sex olika sätt att köpa ett företag med andras pengar.

Checkkredit

Om det rör sig om ett litet förvärv, ni kanske köper en flyttfirma som har ett stort kundregister men en liten verksamhet idag, kan köpeskillingen vara låg. Isåfall kan det räcka med en checkkredit från banken. Ett företag kan ibland ha en checkkredit uppåt tio procent av sin omsättning och köper ni en mindre konkurrent kan det här vara ett sätt att köpa helt utan eget kapital.

Banklån

Vill ni köpa en större flyttfirma kan det ofta behövas banklån. Bankerna lånar sällan ut mer än hälften av kapitalet hos en flyttfirma göteborg till ert förvärv och då måste målbolaget ni köper vara lönsamt med en god historik.

Lån från Almi

Om banken bara lånar ut en liten del kan ni ibland ta hjälp av Almi för ytterligare lån. Det är en statlig flyttfirma som finns till för att utveckla svenskt näringsliv. De får inte konkurrera med bankerna utan ska alltid ligga högre i ränta än vad banken gör. De kräver ofta snabbare amortering än banken.

Investerare

Ytterligare sätt att finansiera ett köp är genom att ta in en extern investerare. Det kan dels ske genom att ni lånar pengar av någon och betalar tillbaka med ränta. Det kan också ske genom att ni gör en nyemission i företaget, säljer aktier till någon som tror på er verksamhet och använder kapitalet till att förvärva en flyttfirma.

Revers

När man inte är helt överens med säljaren om priset på bolaget kan man ibland toppa budet med en revers. Det innebär att du lånar pengar av säljaren för att köpa företaget. Köper ni exempelvis ett företag för tio miljoner kronor kan det ske genom fyra miljoner i eget kapital, fyra miljoner i banklån och två miljoner i revers som betalas av till säljaren på tre års tid.

Målbolagets egna vinster

Ett smart knep är att köpa en flyttfirma med bolagets egna vinster. Du börjar då med att köpa exempelvis 60 procent av företaget för att sen köpa resterande 40 procent fördelat över ett par år. Kommande åren beslutar ni om utdelningar av företagets vinster och använder era 60 procent av utdelningen till att köpa exempelvis 20 procent av aktier per år i två år.